វិធានការជាជំហានសម្រាប់ការស្នាក់នៅ

2021/3/19

!​ ! ! Residence Track ត្រូវបានផ្អាក ! ! !
Residence Track ត្រូវបានផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត: ការពង្រឹងវិធានការតាមព្រំដែន ​(7) (
ភាសាជប៉ុន / ភាសាអង់គ្លេស),​ការពង្រឹងវិធានការតាមព្រំដែន (10) (ភាសាជប៉ុន ភាសាអង់គ្លេស)

 

! ! ! វិធានការបង្ការការរីករាលដាលជម្ងឺឆ្លងត្រូវបានរិតបន្តឹងនៅពេលចូលប្រទេសជប៉ុន ! ! !
អ្នកដំណើរទាំងអស់តម្រូវអោយមាន "វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ក្នុងរង្វង់៧២ម៉ោងមុនពេលចេញដំណើរ"​ និង"ធ្វើតេស្តកូវីដ១៩នៅព្រលានយន្តហោះ" 
សូមចុចនៅទីនេះសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត

 
តាមរយៈវិធានការនេះ ជនជាតិខ្មែររស់នៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីសិទ្ធិរស់នៅស្របតាមគោលបំណងដូចខាងក្រោមអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការបាន។

(ក) សម្រាប់គោលបំណងបម្រើការងារ ឬស្នាក់នៅរយៈពេលវែងដែលមានឋានៈជានិវាសនជន៖

•​​​ កម្មសិក្សាការី/ពលករ
• ពលករជំនាញ
• គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
• ផ្ទេរបុគ្គលិកតាមសាខា
• បច្ចេកវិទ្យា / ចំណេះដឹងមនុស្សជាតិ / សេវាអន្តរជាតិ
• ថែទាំមនុស្សចាស់
• វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់
• ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម (start-up)
 

ឯកសារតម្រូវការ

1. លិខិតឆ្លងដែន

2. ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការ (មានបិតរូបថត1សន្លឹក ទំហំ4.5cmx4.5cm, ផ្ទៃពណ៌ស)
   ​•  ​អាចមកទទួលនៅបញ្ជរកុងស៊ុលផងដែរ។

3. វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីសិទ្ធរស់នៅ 

4. កិច្ចសន្យាអនុវត្តវិធានការចត្តាឡីស័កចំនួន14ថ្ងៃ ​(WORD 2ច្បាប់ (អាចយកច្បាប់ចម្លងបាន) (ថ្ងៃទី8 ខែមករា ឆ្នាំ2021)
   ​•  ស្ថាប័ន ឬសមាគមទទួលនៅប្រទេសជប៉ុនជាអ្នករៀបចំឯកសារនេះ (រូបវន្តបុគ្គលមិនត្រូវរៀបចំឯកសារនេះទេ)។
   ​•  សូមរៀបចំឯកសារនេះ មួយច្បាប់ក្នុងម្នាក់​ (មិនអាចដាក់ឈ្មោះសាមីជនច្រើននាក់ក្នុងក្រដាសកិច្ចសន្យាតែមួយបានទេ)។

5. (ករណីវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីសិទ្ធិរស់នៅផុតសុពលភាព3ខែ) លិខិតបញ្ជាក់ពីភ្នាក់ងារទទួលនៅប្រទេសជប៉ុន
   ​•  រយៈពេលសុពលភាពនៃវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីសិទ្ធិរស់នៅ បន្ទាប់ពីដាក់ឯកសារខាងលើ៖
   ​​   ក. វិញ្ញាបនបត្រដែលចេញនៅចន្លោះ ថ្ងៃទី1 ខែតុលា ឆ្នាំ2019​ រហូត ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 មានសុពលភាពត្រឹម ថ្ងៃទី30 ខែមេសា ឆ្នាំ2021
   ​   ខ. វិញ្ញាបនបត្រដែលចេញនៅចន្លោះ ថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2020 រហូត ថ្ងៃទី30 ខែមករា ឆ្នាំ2021 មានសុពលភាពត្រឹម ថ្ងៃទី31 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2021
   ​   គ. វិញ្ញាបនបត្រដែលចេញក្រោយ ថ្ងៃទី31 ខែមករា ឆ្នាំ2021​ មានសុពលភាព6ខែបន្ទាប់ពីថ្ងៃផ្តល់ឱ្យ
     ** ករណីលើសរយៈពេលសុពលភាពដែលបានកំណត់ខាងលើ តម្រូវឱ្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីសិទ្ធិរស់នៅសារជាថ្មី។

** អ្នកដែលចូលប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈវិធានការជាជំហានសម្រាប់ការស្នាក់នៅនេះ តម្រូវឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក14ថ្ងៃដោយស្នាក់នៅផ្ទះរបស់ខ្លួនជាដើម។

(ខ) សម្រាប់ការស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លី ក្នុងគោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម

*គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មមានដូចជា ទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម, ការចរចារអាជីវកម្ម, ការចុះកិច្ចសន្យា,​ ការផ្តល់សេវាកម្មក្រោយការលក់, ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម, ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ,​ កិច្ចប្រជុំ, កិច្ចជំនួបរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់, ការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ ឬកីឡាជាដើម ដែលធ្វើឡើងតាមការចុះបេសកម្មនៅប្រទេសជប៉ុន។

ការស្នាក់នៅនេះត្រូវមានរយៈពេលក្រោម90ថ្ងៃ ហើយត្រូជាសកម្មភាពដែលមិនទទួលប្រាក់ចំណូល។

ឯកសារតម្រូវការ

1. លិខិតឆ្លងដែន

2. ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការ (មានបិតរូបថត1សន្លឹក ទំហំ4.5cmx4.5cm, ផ្ទៃពណ៌ស)
   ​•  អាចមកទទួលនៅបញ្ជរកុងស៊ុលផងដែរ។

3. លិខិតបញ្ជាក់ការងាររបស់សាមីជន​ (ច្បាប់ដើម)

4. លិខិតបញ្ជាក់មូលហេតុនៃការអញ្ជើញ (ច្បាប់ដើម)

5. លិខិតធានា (ច្បាប់ដើម)

6. កិច្ចសន្យាអនុវត្តវិធានការចត្តាឡីស័កចំនួន14ថ្ងៃ (WORD2ច្បាប់ (អាចយកច្បាប់ចម្លងបាន) (ថ្ងៃទី8 ខែមករា ឆ្នាំ2021)
   ​•  ស្ថាប័ន ឬសមាគមទទួលនៅប្រទេសជប៉ុនជាអ្នករៀបចំឯកសារនេះ (រូបវន្តបុគ្គលមិនត្រូវរៀបចំឯកសារនេះទេ)។
   ​•  សូមរៀបចំឯកសារនេះ មួយច្បាប់ក្នុងម្នាក់ (មិនអាចដាក់ឈ្មោះសាមីជនច្រើននាក់ក្នុងក្រដាសកិច្ចសន្យាតែមួយបានទេ)។

** អ្នកដែលចូលប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈវិធានការជាជំហានសម្រាប់ការស្នាក់នៅនេះ តម្រូវឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក14ថ្ងៃដោយស្នាក់នៅផ្ទះរបស់ខ្លួនជាដើម។